„Standard” KKV Ada végez tisztitást, szedést, szemét eltávolitást és szemétszálitást az Adai kőzség terűletén.

 

Gyűjtés, szemétszálitás és telepűlési hulladék eltávalitása háztartásbol

Hulladék gyűjtés háztartásbol az utcák szerint végzik és a megállapitot űtemterv szerint. Az állampolgárok kőtelesek hogy a hulladékot elhalasztyák megfelelő szemetesekben amelyeket a „Standard” KKV Ada kijelőlt az előirt időpont szerint amikor a szemetet viszik és szűkséges hogy a szemetest kánák kint legyenek reggel 6-ig és kiállitani a ház elé úgy hogy ne akadályoza a forgalmat.

A meleg hamut, parazsat és hasonlókat meg van tiltva a szemetes kánákban helyezni. „Standard” KKV Ada nem viseli a felelősséget és nem kőtelezőek hogy új szemetes kannákat agyon ki ha megkárasodnak a meleg hamutol vagy parázstol.

 

Gyűjtés, szemétszálitás és telepűlési hulladék eltávalitása űzlkethelyiségekből, jogi személyek és vállalkozósoktol

A határozatok alapján a tisztasági karbantartás az Adai kőzsség terűletén („Ada kőzsség Hivatalos lapja” szám 11/2010, 19/2010, 24/2010 és 23/2011) a jogi személyek és vállalkozók amelyeknek székhelye vagy űzlethejségei az Ada kőzsség terűletén van, kőtelezőek a JKP „Standard”-al Ada megállapodásra szervezett gyűjteménye, szemét elszálitása és telepűlési hulladék eltávalitása űzlethelyiségekből és vállalkozásoktol.

A szerződés aláirásátol a felhasználonak lehetősége van hogy a saját igényeik szerint maga válaszon mértékegységét a hozájárulás kiszámitásához a gyűjtésől, elhordozásrol és telepűlési hulladék eltávalitása. Lehetőségek:

  • hány standard kanna. Használo dőnti el hány kannáral van szűkség.
  • a m2 hasznositható terűlet űzlethelységből.
  • Konténer. Használo dőnti el milyen m3 kőnténere van szűksége.

Jogi személyek és válalkozók akiknek nincs megállapodásuk, tájékozodni birnak a jogi szolgáltatonál a „Standard”-ban KKV Adán, 8. óktober 1. vagy telefonon: 024/851-834 minden munka nap.