Ada és Mohol települések központi vízhálózatára rákapcsolt lakosainak vízellátását 6 kút biztosítja, amelyből 2 állandóan működik, míg 4 kút csak szükség esetén üzemel, amikor valamilyen tényező miatt probléma lép fel a rendszeres vízellátásban (általában a nyári hónapokban). A két centrális kút Ada és Mohol között helyezkedik el a központi vízműtelep keretein belül, míg a segéd kutak Ada (két kút) és Mohol (két kút) különböző részein találhatók.

A kutak 52 és 136 méter mélység közötti vízadó rétegeket csapolják (Általános vízadó komplexum). Évente kb. 800.000 m3 víz kerül kitermelésre. A beépített vízpumpák egyenkénti kapacitása 11 és 26 l/s között van. A pumpák működése a vízvezetékben fellépő nyomás alapján van szabályozva. A víz fertőtlenítés után (klórozás) jut a fogyasztókhoz.

Országunkban az ivóvíz minőségi követelményeit az ivóvíz higiéniai minőségéről szóló szabályzat tartalmazza, amely a JSZK Hivatalos Lap 42/98 és 44/99 számjaiban jelent meg. A szabályzat előírja az ivóvíz mikrobiológiai, fizikai, fizika-kémiai, kémiai és radiológiai jellemzők határértékeit. Összehasonlítva a hazai szabályzat és az Európai Unió erre vonatkozó irányelvét megállapítható, hogy egyes jellemzők esetében a hazai szabályzat szigorúbb határértékeket ír elő.

A vízellátó rendszer vízminőségét a nagykikindai Közegészségügyi Intézet rendszeresen ellenőrzi. Mikrobiológiai elemzések alapján az ivóvíz megfelel a szabályzat határértékeinek, viszont egyes kémiai jellemzők átlépik a szabályzatban előírt értékeket. Ezek a paraméterek: szín, szervesanyag-tartalom és arzén, valamint esetenként vezetőképesség, ammónia és vas. A víz vegyi összetételét a vízadó réteg földtani tulajdonságai határozzák meg, ezért a víz tisztítása nélkül nem lehet megfelelni a szabályzatban előírt határértékeknek. Sajnos Vajdaság vízföldtani adottságai olyanok, hogy a községek 85%-ban nem felel meg az ivóvíz a szabályzatban előírt minőségnek.

Jelenleg folyamatban van egy a központi vízműtelep keretein belül található új kút üzembehelyezéséhez szükséges engedélyek beszerzése. A kút üzembehelyezésével Ada és Mohol települések vízszolgáltatása kizárólag a központi vízműtelepről történne. Ez összhangban van „Ada és Mohol települések vízellátási koncepciója” tervdokumentummal, amely vízgyár építését látja elő.