Raspored sakupljnja otpada po ulicama i po danima.

 

Ponedeljak

PRVI REJON - ADA DRUGI REJON - ADA
29. NOVEMBRA - DEO MOŠE PIJADE - DEO
FODOR ŠANDORA MITE RADUJKOVA
1. MAJA ARANj JANOŠA - DEO
PERGEL FLORIJANA KRAJIŠKA
KOŠUT LAJOŠA - DEO GROBLjANSKA
FRANJE ROZMARA BORISA KIDRIČA
VARGA JANOŠ RADE KONČARA
9. MAJA 29. NOVEMBRA - DEO
KIŠ ERNE - DEO ŽIKICE JOVANOVIĆA ŠPANCA
MOŠE PIJADE - DEO KOŠUT LAJOŠA - DEO
ARANj JANOŠ - DEO KIŠ ERNEA - DEO
MARKA OREŠKOVIĆA 25. MAJA
ŠOTI JOŽEF    
ŠTERBIK PETERA
INDUSTRIJSKA – DEO
 
STERIJINO SELO MOL
MARŠALA TITA PETEFI BRIGADE
NOVA BRAZDA BOGNAR IŠTVANA
VLADIMIRA DRAGINA AĐANSKI PUT
NOVA ULICA VILAGOŠ MARTONA
   IVANA MILUTINOVIĆA
MILANA SIMIĆA

Utorak

PRVI REJON - ADA DRUGI REJON - ADA
JOŽEF ATILE J.N.A.
MARKA MILjANOVA OBALA TISE
MAKEDONSKA ZMAJ JOVINA
8. OKTOBRA PETRA DRAPŠINA
7. JULA PUPINOVA
VUKA KARADžIĆA NJEGOŠEVA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA PAJE RADOSAVLjEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA IVE LOLO RIBARA
SELEŠ JOŽEFA RADE POPOVIĆA
PETRA KOČIĆA MARŠALA TITA
LAZE KOSTIĆA ŽARKA ZRENjANINA
OBILIĆEVA PROLETERSKA
NIKOLE TESLE KARAĐORĐEVA
DOSITEJA OBRADOVIĆA DOŽA ĐERĐA
APRO FERENCA SVETOZARA MILETIĆA
ŠOTI JANOŠA  
PIONIRSKA
TEREK MIHALJA

Sreda

PRVI REJON - ADA DRUGI REJON - MOL
LENjINOVA J.N.A. - DEO
TRG OSLOBOĐENjA INVALIDSKA
DIMITRIJA TUCOVIĆA SVETOZARA MILETIĆA - DEO
ADI ENDREA NARODNE REVOLUCIJE - DEO
SVETOZARA MARKOVIĆA GROBLjANSKA
PETEFI ŠANDORA PARTIZANSKA
PARTIZANSKI TRG PETRA DRAPŠINA
ĐURE JAKŠIĆA BRANKA RADIČEVIĆA
SAVE KOVAČEVIĆA 8. OKTOBRA
KOSMAJSKA ADI ENDREA - DEO
ŠKOLSKA PETEFI ŠANDORA - DEO
AVALSKA URBAN JOŽEFA - DEO
ISTARSKA PODBARSKA
INDUSTRIJSKA - DEO BRATSTVA JEDINSTVA - DEO
  PIONIRSKA
ŠETER ŠANDORA
VUKA KARADžIĆA - DEO

Četvrtak

PRVI REJON - ADA DRUGI REJON - ADA
BEČEJSKI PUT ĐURE ĐAKOVIĆA
DOŠA ANDRAŠA ŠPANSKIH BORACA
NUŠIĆEVA SENĆANSKI PUT
HAJDUK VELjKA ČEH KAROLjA
ĐURE DANIČIĆA VINOGRADSKA
NENADA DUDVARSKOG VARGA JOŽEFA
MOLSKI PUT KRIŽAN MATE
8. MARTA STEVANA SREMCA
SABO SEPEŠI LASLA ŠPANG JOŽEFA
DUŠANA SEDMAKOVA NOVA ULICA
BAKOŠ KALMANA BOJA ANDRAŠA
IVANA MILUTINOVIĆA SEVERNA
SLOVENAČKA BOGDANFI ŠANDORA
HRVATSKA MIROSLAVA ANTIĆA
TANČIĆ MIHALjA  
RADNIČKA
HALAS JOŽEFA
J.S.POPOVIĆA
LjUBE NENADOVIĆA
VASE STAJIĆA
BUNARSKA
STUDENIČKA
VOJISLAVA ILIĆA
SREDNjI MALI PUT

Petak

PRVI REJON - MOL DRUGI REJON - MOL
J.N.A. - DEO MARŠALA TITA - DEO
PETEFI ŠANDORA - DEO VUKA KARADžIĆA - DEO
ADI ENDREA - DEO ZMAJ JOVINA - DEO
URBAN JOŽEFA - DEO VUKAŠINA STOKIĆA - DEO
MARŠALA TITA - DEO MASARIKOVA - DEO
NOVAKA RADONIĆA - DEO MAKSIMA GORKOG - DEO
PROLETERSKA - DEO PROLETERSKA - DEO
MAKSIMA GORKOG - DEO ĐURE DANIČIĆA - DEO
MASARIKOVA - DEO NOVAKA RADONIĆA - DEO
VUKAŠINA STOKIĆA - DEO BRATSTVA JEDINSTVA - DEO
ZMAJ JOVINA - DEO SVETOZARA MILETIĆA -DEO
IVE LOLE RIBARA - DEO IVE LOLE RIBARA - DEO
ĐURE DANIČIĆA - DEO RADOVANA ĆORIĆA
TOT ELEKA POTISKA
OMLADINSKA NARODNE REVOLUCIJE – DEO
ŽELEZNIČKA  
VOJVOĐANSKA
SVETOZARA MARKOVIĆA
DOŽA ĐERĐA