U maju mesecu 2021. godine izvršeni su radovi na uređenju sportskih terena i parka rekreacionog centra Mol, na kompleksu sportskih terena i parka kod Tise, katastarske parcele broj 2552, 2610 k.o. Mol.

U ovom periodu, nakon više godina JKP “Standard” Ada je uz plansko urđenje zelenih površina, izvršilo i dodatne građevinske, elektroinstalacione kao i bravarske radove na ovoj lokaciji.

Dana 28. jula 2022. godine prilikom radova na čišćenju i uređenju parka i rekreacionog centra Mol, uočeno je da su na meti vandala bili skoro svi objekti na kojima su učinjene velike materijalne štete, a samim tim i naružili izgled rekreacionog centra.

Nastale štete koje su uočene:

  1. Razvalјena su vrata od oba toaleta i pokradene brave sa istih;
  2. Razvalјena vrata elektro razvodnih ormana;
  3. Skoro na svakoj nadstrešnici za rezervne igrače je počupan i iskrivlјen novo postavlјeni rebrasti lim sa filcom;
  4. Ulublјeni su zidovi pojedinih metalnih kanti za smeće;

Za sada nepoznate osobe iz samo njima poznatih razloga “iživlјavali” su se nad zgradom toaleta, kantama za otpatke, nadstrešnicama za rezervne igrače kao i elektro razvodnim ormanima rekreacionog centra u noćnim satima. Učinioci prekršaja su ovim činom bitno ugrozili bezbednost građana (opasnost od direktnog dodira sa delovima električne instalacije) i učinjena je velike materijalne štete na objektima rekreacionog centra Mol.

Dana 10. marta 2023. godine prilikom radova na čišćenju i uređenju parka i rekreacionog centra Mol, uočeno je da su ovoga puta na meti vandala bile klupe u rekreacionom centru, koje su skinute sa betonskog platoa i odnete. Nepoznate osobe su ukrale 3 kompletne klupe (metal – drvo) iz rekreacionog centra Mol, verovatno u noćnim satima u periodu oko 8. marta.

Sigurni smo da je ovaj čin, pored toga što je naneo veliku materijalnu štetu, duboko povredio i osećanja svih stanovnika opštine Ada, koji su do sad mogli samo da se ponose svojim rekreacionim centrom u Molu.

el. orman
el. orman
elektro orman
elektro orman
elektro orman 2
elektro orman 2
izgradnja zida
izgradnja zida
izlivanje platoa za klupe
izlivanje platoa za klupe
izrada platoa za klupe
izrada platoa za klupe
mesto ukradenih klupa
mesto ukradenih klupa
mesto ukradenih klupa 2
mesto ukradenih klupa 2
muski zenski toalet
muski zenski toalet
nove klupe
nove klupe
nove klupe 1
nove klupe 1
nove klupe 2
nove klupe 2
popravka ograde
popravka ograde
postavljanje filc lima
postavljanje filc lima
razvaljeni toalet
razvaljeni toalet
strpeniste kod lovca
strpeniste kod lovca
tenisko igraliste
tenisko igraliste
toalet
toalet
zamena i popravka rasvete
zamena i popravka rasvete
zamena ograde
zamena ograde
za rezervne igrace
za rezervne igrace
za rezervne igrace 2
za rezervne igrace 2
za rezervne irace
za rezervne irace