JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Mesec Rok za prijavu
Januar  25.01.2017. - 31.01.2017.
Febraur  22.02.2017. - 28.02.2017.
Mart  27.03.2017. - 31.03.2017.
April  24.04.2017. - 28.04.2017.
Maj  25.05.2017. - 31.05.2017.
Jun  26.06.2017. - 30.06.2017.
Jul  25.07.2017. - 31.07.2017.
Avgust  25.08.2017. - 31.08.2017.
Septembar  25.09.2017. - 29.09.2017.
Oktobar  25.10.2017. - 31.10.2017.
Novembar  24.11.2017. - 30.11.2017.
Decembar  25.12.2017. - 29.12.2017.

Svi građani ili pravna lica koji žele da ugrade vodomer treba da se obrate JKP „Standard“ Ada.

Predviđeni postupak sastoji se iz nekoliko koraka:

1. Korisnik koji želi da ugradi vodomer potrebno je da podnese zahtev na propisanom obrascu (Obrazac DV-3 za fizička lica ili Obrazac DV-4 za pravna lica).
Sve potrebne obrasce možete preuzeti na našem sajtu ili lično u JKP „Standard“ Ada, ulica 8. oktobar 1, ili na šalteru računovodstva u ulici Lenjinova broj 8.

2. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti u JKP „Standard“ Ada, 8. oktobra broj 1.

3. Posle prijema zahteva tehnička služba na terenu proverava mogućnost za ugradnju vodomera.

4. Šaht za vodomer može da izgradi podnosilac zahteva ili JKP „Standard“ Ada što se posebno naplaćuje po aktuelnom cenovniku.

    Šaht mora da odgovara tehničkim specifikacijama iz Odluke o javnom vodovdu opštine Ada.

5. U cenu ugradnje vodomera je uračunato:

  • Naknada za izvođenje radova
  • Vodomer sa ventilima i ugradnjom
  • Dodatni radovi (po potrebi)

    Sve cene se određuju prema aktuelnom cenovniku JKP „Standard“ Ada.

6. Za domaćinstva postoji mogućnost plaćanja u šest mesečnih rata.

Izgradnja šahta za vodomer

Spoljašnji izgled vodomernog šahta

Izgled poklopca vodomernog šahta

Unutrašnji izgled vodomernog šahta

Dubina šahta za novoizgrađeni priključak 95cm

Dimenzije vodomernog šahta 80cm X 80cm

Skica

  

 Stanje Vašeg vodomera je evidentirano.

Raspored

prijava stanja vodomera u 2015.

Mesec Od - Do
Maj  25.05.2015 - 31.05.2015.
Jun  24.06.2015 - 30.06.2015.
Jul  27.07.2015 - 31.07.2015.
Avgust  25.08.2015 - 31.08.2015.
Septembar  24.09.2015 - 30.09.2015.
Oktobar  26.10.2015 - 31.10.2015.
Novembar  24.11.2015 - 30.11.2015.
Decembar  25.12.2015 - 31.12.2015.

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.