Naziv J. m. Cena PDV Cena sa PDV
Građani (potrošnja do 20 m3) m3 54,55 10,00 60,00
Građani (potrošnja od 21 m3 do 25 m3) m3 109,1 10,00 120,00
Građani (potrošnja preko 25 m3) m3 218,2 10,00 240,00
Preduzeća i druga pravna lica m3 116,19 10,00 127,81
Ustanove m3 54,55 10,00 60,00