Eljárás az adai „Standard” Kommunális közvállalat földgázszolgáltató által megkapható földgázhoz

1.Gázhálózatra való csatlakozás jóváhagyása és a tervezett műszaki feltételek

A beruházó átadja a kérelmet az adai “Standard” Kommunális közvállalat helységeiben (a Főépületben Október 8.utcában vagy a Tehnikai szektornak a Dósa András 4.utcában) és ahhoz hozzácsatolja:

  • Tulajdonjog igazolását
  • Személyigazolvány fénymásolatát (fizikai személyeknél) vagy APR-ből kivonatot (jogi személyeknél)

A beruházó fizeti az illetéket az épületek terv-és műszaki dokumentációjának elkészítéséhez szükséges feltételek kidolgozásáért, melynek jelenlegi ára 5.914,31 dinár.

A „Standard” kommunális közvállalat végzést ad az elosztó gázhálózathoz való csatlakozás engedélyezéséről és a terv- műszaki feltételeiről, valamint tájékoztatja a beruházót a dokumentáció átvételének helyéről. A beruházó fizeti az illetéket.

2.Gázhálózatra való csatlakozás kidolgozásáról szóló szerződés

Az adai „Standard” kommunális közvállalat elkészíti a szerződést a csatlakozás kidolgozásáról és értesíti a beruházót, hogy ezt a dokumentumot aláírja. A beruházó miután aláírja a csatlakozás kidolgozásáról szóló szerződést, ki kell fizetnie a szerződésben meghatározott összeget.

3. Gázhálózatra való csatlakozás kidolgozása

Az adai „Standard” kommunális közvállalat elvégzi a gázhálózatra való csatlakozás kidolgozását a szerződés által meghatározott időn belül.

4. Belső gáz instaláció kiépítése

Beruházó:

  • szerződést köt a tervdokumentáció kidolgozásával és a belső gázberendezés kivitelezésével
  • a belső gázberendezés kivitelezéséről kéri a jóváhagyást a CEOP-tól ( Centralna evidencija objedinjene procedure)
  • a munkálatok befejezése után a teljes kivitelezési dokumentációt beviszi az adai „Standard” kommunális közvállalatba, a terv,belső gázberendezés kivitelezési jóváhagyása, földelési tanúsítvány, hegesztési tanúsítvány, csőtanúsítvány,szerelvénytanúsítvány, szeleptanúsítvány, rugalmas tömlő tanúsítvány, fogyasztási tanúsítvány, jegyzőkönyv a belső gázberendezés szilárdságáról és szivárgás mentességéről, kitöltött kartonlap a belső gázberendezés bejelentéséhez.

5. Belső gázberendezés vizsgálata

Az adai „Standard” kommunális közvállalat felügyelőbizottsága megvizsgálja a belső gázberendezést és jegyzőkönyvet készít a használatra való alkalmasságról.

6. Gáz fogyasztásról való szerződés Az adai „Standard” kommunális közvállalat szerződést készít a gáz fogyasztásról és értesíti a beruházót, hogy ezt a dokumentumot aláírja.

7. Földgáz engedése

Az adai „Standard” kommunális közvállalat végzi el a földgáz megindítását és ellenőrzi a szivárgás mentességéről, amelyről jegyzőkönyvet is készít.

8. Gázfogyasztás használata

A beruházó a felhatalmazott szervízt hívja a gázkészülék üzembe helyezéséhez.