Vodosnabdevanje stanovnika naselja Ada i Mol, koji su priključeni na centralni vodovod vrši se iz šest bunara, od kojih se dva bunara nalaze stalno u eksploataciji, dok su četiri bunara tzv. pomoćnog karaktera koji se aktiviraju samo u slučaju da se na bilo koji način naruši redovno snabdevanje vodom (uglavnom u letnjim periodima). Dva glavna bunara se nalaze između naselja Ade i Mola u sklopu Centralnog vodozahvata, dok se pomoćni bunari nalaze na različitim mestima u Adi (dva bunara) i u Molu (dva bunara).


Bunari kaptiraju vodonosne slojeve na dubini od 52 do 136 metara (Osnovni vodonosni kompleks). Godišnje se eksploatiše oko 800.000m3 vode za piće. Pojedinačni kapaciteti ugrađenih dubinskih pumpi su u granicama između 11 i 26 l/s. Rad dubinskih pumpi je prilagođen i regulisan na osnovu pritiska vode u vodovodu. Voda se nakon dezinfekcije (hlorisanje) distribuira potrošačima.

U našoj zemlji kvalitet vode za piće propisan je Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće koji je objavljen u Službenom listu SRJ, br. 42/98 i 44/99. Pravilnik definiše maksimalne dozvoljene vrednosti za mikrobiološke, fizičke, fizičko-hemijske, hemijske i radiološke osobine vode za piće. Upoređivanjem vrednosti maksimalne dozvoljene koncentracije našeg pravilnika i Direktive EU utvrđeno je da kod nekih parametara naš pravilnik ima strožije definisane vrednosti.

Kvalitet vode u sistemu vodosnabdevanja se redovno prati, a analize vrši Zavod za javno zdravlje Kikinda. Na osnovu mikrobioloških analiza voda je higijenski ispravna. Hemijske analize ukazuju na neispravnost jer neki parametri prekoračuju maksimalno dozvoljenu koncentraciju propisanu Pravilnikom. Ovi parametri su: boja, oksidabilnost i arsen, u nekim slučajevima elektroprovodljivost, amonijak i gvožđe. Hemijski sastav vode je uslovljen geološkim prilikama vodonosnog sloja, zbog toga bez izgrađene fabrike vode ne može se zadovoljiti Pravilnikom propisane granične koncentracije.