Izgradnja distributivne gasne mreže je započeta 1989. godine izradom projekta gasifikacije naselja Ade po kome je gasifikacija podeljena na 4 etape - proširivanjem gasne mreže od glavne merno-regulacione stanice kod HK „POTISJA” prema gradu. Distibuciona mreža počinje od glavne merno-regulacione stanice koja se nalazi kod preduzeća HK „POTISJE”. Glavni vod prečnika Ø160 mm se proteže ulicama Prvomajska, Marka Oreškovića, Vuka Karadžića, Lenjinova, Dimitrija Tucovića, Maršala Tita i Petra Drapšina. Sa glavnog voda dalje se razgranava mreža sa prečnicima PE cevi Ø90, Ø63, Ø32, Ø20 mm do krajnjih potrošača.

Radni pritisak u distributivnoj gasnoj mreži je 1 bar.

 

Pregled gasnih uređaja za domaćinstvo

 

Gasni kotlovi na dimnjak (od 9-28KW)

Ovi uređaji su namenjeni za povezivanje na već postojeći ili novoizgrađeni dimnjak za odvod produkta sagorevanja.Za nesmetani rad ovih kotlova potrebno je u prostoriji gde se kotao nalazi obezbediti dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje prirodnog zenog gasa (4m3/KW)Osnovna mana im je što je ugradnja ovih uređaja uslovljena blizinom dimnjaka.Pomenuti kotlovi se nude u sledećim izvedbama: Samo za centralno grejanja Kombinovani - postoji mogućnost dobijanja santarne tople vode i priključivanja centralnog grejanja.

 

Gasni kotlovi - fasadni

Ovi uređaji su namenjeni za ugradnju u svim prostorijama gotovo bez ikakvog ograničenja s obzirom na to da raspolažu sa sopstvenim sistemom cevi za odvod produkta sagorevanja. Pomoću jednog ventilatora usisavaju vazduh sa spolja i pomoću jedne kombinovane cevi (cev u cevi) izbacuju produkte sagorevanja u atmosferu. Dimnjak znači nije potreban stoga ovi kotlovi su nešto skuplji od običnih ali je njihova primena ekonomična pogotovu ako se nude u sledećim izvedbama: Samo centralno grejanje Kombinovani - postoji mogućnost dobijanja sanitarne tople vode i priključivanja centralnog grejanja.

 

Gasni kotolovi (od 15-90KW)

Pogodni su za ugradnju u postojeće kotlarnice gde već postoji kotao za centralno grejanja, cirkulaciona pumpa iekspanziona posuda. Ovi kotlovi se montiraju na pod kotlarnice. Gasne peći Ove peći se izrađuju u izvedbama od 2,5-7 KW po sledećem: Na dimnjak Fasadni (parapetni) Pogodni su za rešavanje lokalnog grejanja pojedinačnih prostorija ukoliko u kući ne postoji centralno grejanja. Gasni štednjaci Većina onih štednjaka koji su podešeni za propan-butan gas sa minimalnim servisiranjem se mogu podesiti za prirodni zemni gas (zamenom dizne). Za svu stručnu pomoć oko postupka uvođenja gasa, izbora načina grejanja, položaja kotla, izbora kotla, itd. možete se obratiti distributeru prirodnog zemnog gasa JKP „Standard” Ada, na telefonski broj 024/852-012.